Tình hình việc làm của nước ta hiện nay và phương hướng giải quyết

Việc làm đang là vấn đề nóng hiện nay. Thu hút được sự chú ý,quan tâm không chỉ các cấp lãnh đạo mà còn của rất nhiều người dân.

1. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY:

– Việt Nam là một trong những nước đông dân nhất trên thế giới. Dân số tính trung bình đến năm 2016 là 92,70 triệu người. Điều này đặt sức ép rất lớn lên các lĩnh vực đời sống. Đặc biệt là vấn đề việc làm.
– Năm 2016 lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính là 54,4 triệu người. Thế nhưng số người thất nghiệp quý 2 lại lên tới 1,12 triệu người. Con số này đã tăng gần 6 nghìn người so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng lên 3,01%,nông thôn là 1,61%.
– Bên cạnh đó,số lượng lao động có tay nghề cao đang thiếu trầm trọng. Còn số lượng cử nhân,thạc sĩ ra trường không có việc làm lại đang ở mức rất đáng báo động. Hiện nay trên 75% lao động có độ tuổi từ 20-24 không nắm được kĩ năng hoặc kĩ năng kém.

Việc làm đang là vấn đề đáng báo động hiện nay.

– Như vậy,nhìn chung tình hình việc làm của nước ta hiện nay đang ở mức đáng báo động. Việc làm thiếu nhiều ở cả nông thôn lẫn thành thị,tình trạng thất nghiệp diễn ra phổ biến. Một số trường hợp có việc làm nhưng do trình độ tay nghề chưa cao nên mức thu nhập kém,dẫn đến chất lượng cuộc sống rất thấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển của quốc gia.

2. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT:

– Để khắc phục tình trạng này,rất nhiều biện pháp đã được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề việc làm.
● Nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư,thành phần kinh tế tiềm năng đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm hơn nữa,đáp ứng nhu cầu của người lao động.
● Khuyến khích mọi người,đặc biệt là tầng lớp thanh niên làm giàu theo luật pháp. Khôi phục lại những nghề truyền thống,đẩy mạnh phong trào lập nghiệp ở giới trẻ.
● Tăng cường đào tạo người lao động có tay nghề cao,khuyến khích xuất khẩu lao động nhằm giải quyết yêu cầu không chỉ ở trước mắt mà còn về lâu dài.

Rất nhiều chính sách được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề việc làm.

Với những chính sách đã được thực hiện,hy vọng rằng vấn đề việc làm sẽ sớm được giải quyết trong tương lai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *